PAKETAT DHE OFERTAT

PAKETAT DHE OFERTAT

  • INTERNET 25/25 Mbps = 1000 Lekë / muaj

***** Dyfish shpejtësi internet për abonimet INTERNET+TV *****

  • INTERNET 50/50 Mbps = 1400 Lekë / muaj

***** 1000 lekë / muaj për abonimet INTERNET + TV *****

  • INTERNET 100/100 Mbps = 1800 Lekë / muaj

***** 1400 lekë / muaj për abonimet INTERNET + TV *****

  • PAKETA TV FAMILJARE = 1000 Lekë / muaj

***** Dyfish shpejtësi internet për abonimet INTERNET+TV *****

  • PAKETA TV FULL = 1300 Lekë / muaj

***** 1000 lekë / muaj për abonimet INTERNET + TV *****