Kontakt

Kontakt

Televizion Kukes sh.a

NIPT: K48021203K

Adresa zyrtare:

Lagjja Nr.4, Rruga Dituria, Nr. Pasurie 33/65, Kukes

Telefon:
0672711111

email:
kukes.tv@hotmail.com