I vetmi operator i licensuar që ofron shërbim televizion dhe internet pa limit 100% fibër optike në çdo lagje të qytetit, Gostil, Kodër-Lumë, Shtiqën, Nangë, Bicaj dhe së shpejti edhe në zona të tjera!