Të vetmit me shërbim 100% fibër optike në të gjithë qytetin e Kukësit ‼️

Të vetmit me shërbim 100% fibër optike në të gjithë qytetin e Kukësit ‼️

Të vetmit me shërbim 100% fibër optike në të gjithë qytetin e Kukësit ‼️